Focipálya

A műfüves futballpályát a jelenlegi műszaki állapot miatt 2020. évi tavaszi-őszi szezonban nem tudjuk rendelkezésre bocsátani.
 
Köszönjük megértésüket!

mufuvesfoci

FUTBALLHÁZIREND

 • A pálya használata előtt bejelentkezés szükséges a recepción
 • A kulcs letét ellenében vehető fel.
 • Mindenki köteles a rendre és a tisztaságra ügyelni, a létesítményeinek állagát megőrizni.
 • A klub és a pályák területére kizárólag a sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni és kérjük, hogy a játék teljes ideje alatt viseljék azt. Felső és alsó ruházat viselése a teniszpályákon kötelező!
 • Minden megkezdett félóra az aktuális idősávhoz kapcsolódóan kifizetendő!
 • Az öltözőkben az utolsó ember távozása után nem maradhat égve a villany, fölöslegesen nem folyhat a víz és fűtési időszakban, nem maradhat nyitva ajtó, ablak.
 • Alkalmi foglalásokat kizárólag előre egy hétre vonatkozóan áll módunkban elfogadni.
 • Az öltözőkben, illetve azok közvetlen környezetében tartózkodók minden esetben kötelesek betartani az öltözők felügyeletével megbízott személyek utasításait.
 • Aki szándékosan rongál, vagy fegyelmezetlen viselkedésével kárt okoz, köteles a károkozás teljes költségét megtéríteni.
 • A műfüves borítást csak arra alkalmas edzőcipőben (hernyótalpas, műanyag stoplis, teremcipő) lehet használni. A sportolásra alkalmatos cipőket a játékot megelőzően az öltözőben vagy az labdarúgópálya szélén kell átvenni.
 • A szabadidőparkba mindenki kikapcsolódni jön, és a szabadidő mindenki számára fontos és értékes, ezért kérjük, hogy a park teljes területén, illetve a bérelt pályán fokozottan tartózkodjanak a durva, agresszív, hangoskodó magatartástól, játékstílustól! A lakók nyugalma érdekében pedig, kérjük a zenehallgatás mellőzését!
 • A pálya mellett gépjárművel megállni tilos!
 • A pálya berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.
 • Kérjük, hogy a szemetet (pl.: kiürült üdítős palackok) a kihelyezett szemetesekbe helyezzék!
 • Az Óbudai Szabadidőpark területére háziállatot behozni tilos!
 • Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy az Óbudai Szabadidőpark területén (öltöző, pálya, recepció, büfé) és a parkolóban hagyott tárgyakért nem tudunk felelősséget vállalni.
 • Kérjük, vegyék figyelembe recepciónk, büfénk nyitvatartási idejét és azt időben elhagyni szíveskedjenek!
 • A park és a sportpálya területén a dohányzás tilos!
 • Az öltöző helyiségekben saját elektromos berendezés használata (pl. hajszárító) csak fokozott odafigyelés mellett, saját felelősségre lehet­séges! A használat során kérjük a helyiség tisztaságát és rendjét szíveskedjenek megőrizni!
 • A pályákon 6 év alatti gyermekek csak kísérővel tartózkodhatnak!
 • A pályákra kerékpárt, babakocsit, és nordic walking botokat, vágó, szúró eszközt, valamint üveget bevinni tilos!
 • Minden okozott kárt a park gondnokának/üzemeltető képviselőjének jelenteni kell. A nem rendeltetésszerű használatból okozott kárt minden esetben meg kell téríteni
 • Aki a létesítményre vonatkozó rendszabályokat felszólítás ellenére megszegi, illetve nem tartja be, a pálya használatától eltiltható!
 • A klub szolgáltatásait mindenki a saját felelősségére veheti igénybe.
 • A létesítményt mindenki csak saját felelősségére használhatja! Esetleges balesetekért a pálya üzemeltetője felelősséget nem vállal.
 • A létesítmény területén kamerás megfigyelőrendszer működik.
 • A pályabérlő rongálás esetén az okozott kárt köteles megtéríteni!

Elérhetőség:

+36 70 702-3719, +36 1 240 5601
tenisz@obudasport.hu