Strandröplabda pályák

A nyári sportok szerelmeseit két finom-homokos strandröplabda pályánk várja teljes felszereléssel.

A pálya használata heti órabeosztás szerint történik, amit az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. munkatársai készítenek el a beérkező igények alapján. A pálya bérbeadása hétköznapokon az Óbudai Tenisz Klub recepcióján, előre befizetett pályahasználati díj ellenében történik. (A pálya csak a bérleti díj megfizetését követően vehető igénybe.)

Bérleti díj: 2700Ft/óra/pálya

Az Óbudai Szabadidőpark zöldövezetében fekvő pályák 2018. május 01. és 2018. szeptember 9. között foglalhatóak az alábbi nyitva tartás szerint:

2018. május. 01. – júl. 1.    Hétköznapokon:              szombaton:                vasárnap:
                                                   8-20 h                          8-15 h                      ZÁRVA

 

2018. júl.2.  – aug. 19.        Hétköznapokon:                  szombaton:                 vasárnap:
                                               16-20 h                           8-15 h                       ZÁRVA

 

2018. aug. 20. – szept. 9.   Hétköznapokon:               szombaton:                 vasárnap:
                                                 8-20 h                               8-15 h                     ZÁRVA

                                              

 

Strandröplabda pályák helyszíne: Barátság és Szabadidő Park 1037 Budapest, Laborc u. 2

A pályabérléssel kapcsolatban érdeklődni, illetve foglalni lehet:
Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft.
tel.: 06 1 388 9770
tenisz@obudasport.hu

STRANDRÖPLABDA HÁZIREND

 • A pályák használata előtt bejelentkezés szükséges a recepción
 • A kulcs letét ellenében vehető fel.
 • Mindenki köteles a rendre és a tisztaságra ügyelni, a létesítményeinek állagát megőrizni.
 • Az öltőzőkben az utolsó ember távozása után nem maradhat égve a villany, fölöslegesen nem folyhat a víz és fűtési időszakban, nem maradhat nyitva ajtó, ablak.
 • Az öltözőkben, illetve azok közvetlen környezetében tartózkodók minden esetben kötelesek betartani az öltözők felügyeletével megbízott személyek utasításait.
 • Aki szándékosan rongál, vagy fegyelmezetlen viselkedésével kárt okoz, köteles a károkozás teljes költségét megtéríteni.
 • A homokos borítást csak arra alkalmas öltözetben lehet használni.
 • A szabadidőparkba mindenki kikapcsolódni jön, és a szabadidő mindenki számára fontos és értékes, ezért kérjük, hogy a park teljes területén, illetve a bérelt pályán fokozottan tartózkodjanak a durva, agresszív, hangoskodó magatartástól, játékstílustól! A lakók nyugalma érdekében pedig, kérjük a zenehallgatás mellőzését!
 • A pálya mellett gépjárművel megállni tilos!
 • A pálya berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.
 • Kérjük, hogy a szemetet (pl.: kiürült üdítős palackok) a kihelyezett szemetesekbe helyezzék!
 • Az Óbudai Szabadidőpark területére háziállatot behozni tilos!
 • Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy az Óbudai Szabadidőpark területén (öltöző, pálya, recepció, büfé) és a parkolóban hagyott tárgyakért nem tudunk felelősséget vállalni.
 • Kérjük, vegyék figyelembe röplabdapályánk nyitvatartási idejét és azt időben elhagyni szíveskedjenek!
 • A park és a sportpálya területén a dohányzás tilos!
 • Az öltöző helyiségekben saját elektromos berendezés használata (pl. hajszárító) csak fokozott odafigyelés mellett, saját felelősségre lehet­séges! A használat során kérjük a helyiség tisztaságát és rendjét szíveskedjenek megőrizni!
 • A pályákon 6 év alatti gyermekek csak kísérővel tartózkodhatnak!
 • A pályákra kerékpárt, babakocsit, és nordic walking botokat, vágó, szúró eszközt, valamint üveget bevinni tilos!
 • Minden okozott kárt a park gondnokának/üzemeltető képviselőjének jelenteni kell. A nem rendeltetésszerű használatból okozott kárt minden esetben meg kell téríteni
 • Aki a létesítményre vonatkozó rendszabályokat felszólítás ellenére megszegi, illetve nem tartja be, a pálya használatától eltiltható!
 • A klub szolgáltatásait mindenki a saját felelősségére veheti igénybe.
 • A létesítményt mindenki csak saját felelősségére használhatja! Esetleges balesetekért a pálya üzemeltetője felelősséget nem vállal.
 • A létesítmény területén kamerás megfigyelő rendszer működik.
 • A pályabérlő rongálás esetén az okozott kárt köteles megtéríteni!

Az Óbudai Tenisz Klub munkatársai jó játékot és kellemes időtöltést kívánnak minden kedves Vendégnek!

+36 70 702-3719, +36 1 240 5601
tenisz@obudasport.hu
facebook.com/obudaiteniszklub